Algemene verkoopsvoorwaarden Slagerij Vandecruys Online

Deze algemene verkoopvoorwaarden leggen de samenwerking vast tussen de Klant (‘u’, ‘uw’) en de Verkoper (‘Slagerij Vandecruys Online’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’). Door onze webshop te gebruiken en artikels uit ons aanbod te bestellen aanvaard u dat deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn.

Identiteit van de Verkoper:

Slagerij Vandecruys Online
Vaartstraat 44
2440 Geel (België)

BTW: BE 0640 989 658
E-mail: webshop@slagerijvandecruys.be

Tel. 014 - 85 28 34

Artikel 1: Algemene bepalingen

De webshop van Slagerij Vandecruys Online, met maatschappelijke zetel te Geel (België), BTW BE 0640 989 658, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, hierna 'de Verkoper’ biedt haar Klanten de mogelijkheid om vlees, vleeswaren en algemene voeding online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die een bezoeker van deze website (Klant) bij Slagerij Vandecruys Online plaatst. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Slagerij Vandecruys Online houdt in dat de Klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. Zij zijn altijd inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen. Bijkomende leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden apart vermeld.

De prijsopgave slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet begrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor Klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat wij de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet. Slagerij Vandecruys Online is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld gewicht, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u om vooraf contact op te nemen met onze Klantendienst (zie artikel 10).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Verkoper. Slagerij Vandecruys Online kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen/bestellen

U kan artikelen uit onze webshop bestellen die u vooraf betaalt. Uw bestelling wordt na ontvangst van de betaling– geleverd op een vooraf gekozen afhaalpunt.

De Klant dient bij Vandecruys Online de bestelling te betalen via:

De aankoop komt tot stand op het moment dat de Klant een bevestigingsmail van ons ontvangt. De artikelen worden bij de Klant geleverd op het door hem opgegeven afhaalpunt dat eveneens in de bevestigingsmail opgegeven staat.

Producten die besteld worden via onze webshop worden niet terugbetaald, en kunnen ook niet geruild worden.

Slagerij Vandecruys Online is gerechtigd om een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de Verkoper. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de Klant vanaf de levering.

Artikel 6: Levering

Het punt van levering wordt door de Klant gekozen op de website via vast bepaalde afhaalpunten. Dit afhaalpunt wordt ook in de bevestigingsmail aangegeven.

De leveringsdata die wij opgeven zijn niet bindend. Indien de leveringsdatum dient te worden gewijzigd of indien de Verkoper de artikels niet op tijd kan leveren, contacteren wij de Klant zo vlug mogelijk om een nieuwe leverdatum voor te stellen of storten we het geld voor de levering aan de Klant terug.

De Klant moet elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, onmiddellijk melden aan Slagerij Vandecruys Online.

Artikel 7: Privacy

Slagerij Vandecruys Online verbindt er zich toe om uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor een correcte afhandeling van je bestelling.

Uw gegevens worden bewaard in de Klantenlijst van de Verkoper die we strict vertrouwelijk behandelen. U kan ze op elk moment opvragen, laten verbeteren, laten wijzigen of laten verwijderen.

De verantwoordelijke voor de verwerking, Slagerij Vandecruys Online, Vaartstraat 44, 2440 Geel, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Slagerij Vandecruys Online, Vaartstraat 44, 2440 Geel gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kan u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van de gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan u zich steeds richten tot Slagerij Vandecruys Online, Vaartstraat 44, 2440 Geel, webshop@slagerijvandecruys.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Slagerij Vandecruys Online heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Slagerij Vandecruys Online houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Artikel 8: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Bij het bezoeken van onze website wordt een cookie gezet die nodig is voor het bijhouden van onze bezoekersstatistieken.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 9: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Slagerij Vandecruys Online om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 10: Slagerij Vandecruys Online Klantendienst

De Slagerij Vandecruys Online Klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer 014 85 28 34, via e-mail op webshop@slagerijvandecruys.be of per post op het volgende adres: Vaartstraat 44, 2440 Geel.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Slagerij Vandecruys Online. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Slagerij Vandecruys Online kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgische recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Turnhout bevoegd.

© 2018 - Slagerij Vandecruys Online - Alle rechten voorbehouden

Deze website gebruikt cookies. Lees onze voorwaarden.

Mail ons

Speciale verzoeken of bestellingen stuur je best per mail naar webshop@slagerijvandecruys.be. We proberen elke mail in het mate van het mogelijke binnen de 4 uur te beantwoorden.

Bel ons

Wens je zeer snel geholpen te worden? Bel ons dan op 014 85 28 34. Wij zijn elke dag bereikbaar tussen 08.30h en 18.00h, behalve op woensdag en zondag.