Slagerij Vandecruys Online maakt gebruik van cookies voor functionele en analytische doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Europees Sociaal Fonds

ESF

Met financiƫle steun van het Europees Sociaal Fonds gaat Slagerij Vandecruys over een looptijd van 18 maanden zijn loopbaanbeleid, competentiebeleid, onthaalbeleid en de werving en selectie van de werknemers verbeteren.

Omdat we na een bevraging onder onze werknemers beseffen dat er nood is aan meer coaching op dit vlak gaan we te werk in verschillende stappen:

  1. Eerste stappen naar een loopbaanbeleid
  2. Functieomschrijvingen/taakomschrijving: betere taakomschrijving met meer verantwoordelijkheden (waarbij onze medewerkers de kans krijgen om zelf initiatief te nemen)
  3. Uitwerken van een wervingsbeleid
  4. Het uitwerken van een onthaalbeleid
  5. Introduceren van een feedbackbeleid
  6. Opzetten van een beter intern communicatiebeleid

Als algemene doelstelling willen we onze medewerkers laten groeien met het oog op verbreding van hun competenties en talenten waardoor ze breder inzetbaar worden, zowel binnen het bedrijf als op de arbeidsmarkt.

Als gewenste resultaten voor het project stellen we voorop: een goed uitgebouwd werving- en selectiebeleid, een onthaalbeleid op tempo van nieuwe medewerkers, een intern communicatiebeleid, een beleid dat de fysieke en psychosociale gezondheid van de medewerkers bevordert, een feedbackbeleid, een VTO-beleid dat focust op het kennisreservoir van de onderneming en die inspeelt op de huidige en toekomstige noden.

Als werkgever beseffen wij ten zeerste dat er een inhaalbeweging dient te gebeuren teneinde een duurzaam loopbaanbeleid op te zetten binnen ons bedrijf, dat ten goede komt aan al onze medewerkers. Dit moet leiden tot een verhoging van het potentieel, de competenties en de inzetbaarheid van onze medewerkers.

Mail ons

Speciale verzoeken of bestellingen stuur je best per mail naar webshop@slagerijvandecruys.be. We proberen elke mail in het mate van het mogelijke binnen de 4 uur te beantwoorden.

Bel ons

Wens je zeer snel geholpen te worden? Bel ons dan op 014 85 28 34. Wij zijn elke dag bereikbaar tussen 08.30h en 18.00h, behalve op woensdag en zondag.